คู่มือการใช้งานรถเข็นวีลแชร์ รุ่น MoveD1

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ที่นี่

ส่วนประกอบของรถเข็นวีลแชร์

  1. พนักพิงหลัง
  2. ที่พักแขน
  3. เบรกมือล็อกล้อ
  4. ราวจับสำหรับเข็น
  5. ที่วางเท้า
  6. ล้อ
  7. ที่ล็อกโครงรถเข็นขณะกางออก
  8. ที่ปลดล็อกล้อ
  9. แป้นเหยียบสำหรับขึ้นทางลาด

วิธีการใช้งาน

1. วิธีพับรถเข็นวีลแชร์

1. ปรับที่พักแขนทั้งสองข้างไปด้านหลัง

2. ปลดที่ล็อกโครงรถเข็นทั้งสองข้าง

3.พับเบาะและพนักพิงหลังเข้าหากันดังรูป
4.พับที่วางเท้าขึ้น แล้วติดตีนตุ๊กแกที่วางเท้ากับราวจับสำหรับเข็น

2. วิธีกางรถเข็น

1. แกะตีนตุ๊กแกออก และปรับที่วางเท้าลง
2. กางรถเข็นออก

3. ล็อกที่ล็อกโครงรถเข็นทั้งสองข้าง

4. ปรับที่พักแขนทั้งสองข้างไปด้านหน้า

3. วิธีการล็อก-ปลดล็อกล้อ

1. บีบเบรกมือให้สุด เพื่อทำการล็อกล้อ

2. ดึงที่ปลดล็อกล้อ(สีแดง) เพื่อปลดล็อก

3.หากต้องการเบรกรถเข็น ให้บีบเบรกมือไว้

 

4. วิธีการเข็นรถเข็นขึ้นทางลาด

ผู้ดูแลเหยียบแป้นเหยียบที่ล้อหลังด้านขวา บริเวณด้านหน้าของรถเข็นจะถูกยกขึ้น
                                     

ข้อควรระวัง

1.ควรล็อกล้อก่อนที่จะนั่งและลุกออกจากรถเข็นวีลแชร์ทุกครั้ง

2.ไม่เข็นรถเข็นวีลแชร์บนทางลาดด้วยความเร็ว อาจเกิดอุบัติเหตุได้

3.ห้ามใช้รถเข็นวีลแชร์บนพื้นที่มีหลุม

4.ห้ามใช้ที่ล็อกล้อ เพื่อหยุดรถเข็นวีลแชร์ขณะเคลื่อนที่