คู่มือการใช้งานเครื่องพ่นละอองยา รุ่น Miko

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ที่นี่

อุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่อง

 1. เครื่องพ่นละอองยา
 2. ตัวกรองอากาศ
 3. สายท่อลม สำหรับต่อเข้ากระบอกพ่นยา
 4. กระบอกบรรจุยาและสร้างละอองยา
 5. ท่อพ่นยาทางปาก
 6. ท่อพ่นยาทางจมูก
 7. หน้ากากสำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก
 8. กระเป๋าใส่อุปกรณ์

วิธีการใช้เครื่องพ่นละอองยา

 1. เชื่อมต่อสายไฟกับตัวเครื่อง แล้วเสียบปลั๊กไฟ
 2. เติมยาลงในกระบอกบรรจุยา ตามปริมาณที่แพทย์สั่ง และปิดกระบอกให้แน่น
 3. ต่อสายท่อลมกับตัวเครื่อง อีกด้านต่อเข้ากับส่วนล่างของกระบอกบรรจุยา
 4. ต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการพ่นยาที่ต้องการ เข้ากับส่วนปลายของกระบอกบรรจุยา
 5. ก่อนใช้งานควรตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ใส่ตัวกรองอากาศแล้ว
 6. กดสวิตซ์ (I/O) เพื่อเปิดเครื่อง
 7. เมื่อใช้งานเสร็จ กดสวิตซ์ (I/O) เพื่อปิดเครื่อง และถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
 8. ทำความสะอาดตัวเครื่อง และอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนให้สะอาด แล้วจึงเก็บอุปกรณ์ต่าง ๆ และตัวเครื่องใส่กระเป๋า เพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา

ข้อควรจำ

 • ไม่ควรให้ละอองยาเข้าตา
 • ถ้ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน ให้ปิดเครื่องทันที
 • อย่าเอียง หรือเขย่าเครื่องขณะเครื่องกำลังให้ยา


วิธีการทำความสะอาด

 1. ถอดกระบอกบรรจุยาและสร้างละอองยาออก และถอดตัวควบคุมขนาดละอองยาที่อยู่ภายในกระบอกออกมาด้วย
 2. นำชิ้นส่วนต่าง ๆ ไปแช่ในน้ำอุ่น ล้างให้สะอาด
 3. ทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ หรือสารละลายไฮโปรคลอไรด์อีกครั้ง
 4. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง หรือผึ่งลม
 5. สำหรับตัวเครื่องใช้ผ้านุ่ม ชุบน้ำสบู่หมาด ๆ แล้วทำความสะอาด

✖ ก่อนทำความสะอาด ควรถอดปลั๊ก และระวังอย่าให้น้ำไหลเข้าไปในตัวเครื่อง

✖ อย่าทำความสะอาดอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยการต้มหรืออบไอน้ำ

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น