คู่มือการใช้งานรถเข็นนั่งถ่าย และอาบน้ำ MOEM

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ที่นี่

วิธีการใช้งานรถเข็นนั่งถ่าย และอาบน้ำ

การล็อคล้อ

เหยียบแป้นล็อคลง เมื่อต้องการล็อคล้อ

เหยียบแป้นล็อคลงอีกครั้ง เมื่อต้องการปลดล็อค

การถอดฝาปิด และถังรองรับของเสีย

 ถอดฝาปิด โดยการเปิดฝาที่นั่งขึ้น

 ถอดถังรองรับของเสีย โดยการดึงออกจากทางด้านหลังรถเข็น

การถอดพนักแขน

หมุนแกนด้านหลังพนักแขนไปที่รูปปลดล็อค 

ดึงพนักแขนขึ้นออกจากช่อง

การปรับระดับที่พักเท้า

ยกที่พักเท้าขึ้นให้ช่องปรับระดับลงล็อค

วิธีการบำรุงรักษา

ทำความสะอาดเป็นประจำด้วยผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำให้วัสดุกัดกร่อน โดยล้างและเช็ดให้แห้งก่อนใช้งาน