ที่นอนลม รุ่น AD-1200
ที่นอนโฟม รุ่น Mercury / Jupiter