เตียงไฟฟ้า รุ่น Dali Low Entry
เตียงไฟฟ้า รุ่น VENTa
เตียงไฟฟ้า รุ่น libra