เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดไขมัน และมวลกาย GBF-1719


  • สามารถวัดไขมันและองค์ประกอบของร่างกายได้ ( น้ำหนัก, BMI, ไขมัน, กล้ามเนื้อ, น้ำ และมวลกระดูก )
  • รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 180 กิโลกรัม
  • บันทึกข้อมูลอัตโนมัติได้ 8 ค่า

เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 500KL


  • สามารถชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง และคำนวนค่า BMI ได้
  • ใช้พลังงานจาก AC Adaptor หรือแบตเตอรี่ขนาด AA และสามารถเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ตัวเครื่อง Built-in ไม้วัดส่วนสูงไว้ด้านหน้า มีจอ LCD ขนาดความสูง 1 นิ้ว อ่านค่าง่าย เห็นชัดเจน และมีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย