สินค้าผลิต และนำเข้าจากอังกฤษ

2 Section Couch

Innovation Standard 2 Section

3 Section Couch

Innovation Standard 3 Section

Podiatry Couch

Orthopaedic Couches

Echocardiography Couch

Innovation Deluxe Dialysis

Innovation Deluxe Daycare

Medicare Phlebotomy Couch