ที่นอนโฟม MERCURY (10&15cm)


  • ร่องโฟมแบบ “Castellated Cut” ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดี รองรับสรีระ ระบายความอับชื้น อีกทั้งยังโค้งงอตามรูปเตียงขณะที่ปรับท่าต่างๆ ได้
  • เนื้อโฟมด้านข้าง และด้านล่างเป็นโฟมแบบ “Combustion modified ether foam” หรือ CME ช่วยรักษารูปทรงของที่นอนไม่ให้ยุบตัว และช่วยยืดอายุการใช้งาน
  • ผ้าคลุมทำจาก Polyurethane กันน้ำ และระบายความอับชื้นได้ มีความยืดหยุ่น ทดสอบตามมาตรฐาน BS 7175: 1989 และ BS 7177 : 2008 (+A1:2011)

ที่นอนโฟม JUPITER (15cm)


  • ร่องโฟมแบบ “Castellated Cut” ช่วยกระจายน้ำหนักได้ดี รองรับสรีระ ระบายความอับชื้น อีกทั้งยังโค้งงอตามรูปเตียงขณะที่ปรับท่าต่างๆ ได้
  • ผ้าคลุมทำจาก Polyurethane กันน้ำ และระบายความอับชื้นได้ มีความยืดหยุ่น ทดสอบตามมาตรฐาน BS 7175: 1989 และ BS 7177 : 2008 (+A1:2011)

ที่นอนลม AD-1200


  • มี 21 ลอน ปล่อยแรงดันลมสลับกันทุก 5 นาที ช่วยในการกระจายแรงกดทับ
  • ที่นอนลมทำจาก Polyurethane PVC กรณีที่นอนเกิดความชำรุดเสียหายเนื่องจากเกิดรูรั่วสามารถถอดลอนเปลี่ยนได้
  • แผ่นที่นอนมีห่วงดึงช่วยระบายลมออกได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่ผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องได้รับการปั๊มหัวใจ และผายปอด (CPR)