PANTOGRAPHE 3/4 


 • ปรับได้ 5 ฟังก์ชัน (สูง-ต่ำ พนักพิงหลัง ชันเข่า ศีรษะสูง-เท้าต่ำ ศีรษะต่ำ-เท้าสูง)
 • ปรับสูง-ต่ำได้ 21-75 cm
 • รองรับน้ำหนักได้ 200 Kg 

PANTOGRAPHE 1/2


 • ปรับได้ 5 ฟังก์ชัน (สูง-ต่ำ พนักพิงหลัง ชันเข่า ศีรษะสูง-เท้าต่ำ ศีรษะต่ำ-เท้าสูง)
 • ปรับสูง-ต่ำได้ 21-75 cm
 • รองรับน้ำหนักได้ 200 Kg

FLOORE V4


 • ปรับได้ 5 ฟังก์ชัน (สูง-ต่ำ พนักพิงหลัง ชันเข่า ศีรษะสูง-เท้าต่ำ ศีรษะต่ำ-เท้าสูง)
 • ปรับสูง-ต่ำได้ 23-75 cm
 • ควบคุมการปรับท่าด้วยรีโมทไฟฟ้าและแผงควบคุมปลายเตียง
  (รีโมทเชื่อมต่อ Bluetooth เข้ากับโทรศัพท์มือถือได้)

DALI LOW ENTRY


 • ปรับได้ 4 ฟังก์ชัน (สูง-ต่ำ พนักพิงหลัง ชันเข่า ศีรษะสูง-เท้าต่ำ)
 • ปรับสูง-ต่ำได้ 23-63 cm
 • ควบคุมการปรับท่าด้วยรีโมท Bluetooth

VENTA


 • ปรับได้ 4 ฟังก์ชัน (สูง-ต่ำ พนักพิงหลัง ชันเข่า ศีรษะสูง-เท้าต่ำ)
 • ปรับสูง-ต่ำได้ 25-80 cm
 • ราวข้างเตียงแบบ Telescopic ปรับขึ้นได้ด้วยมือเดียว

LIBRA


 • ปรับได้ 4 ฟังก์ชัน (สูง-ต่ำ พนักพิงหลัง ชันเข่า ศีรษะสูง-เท้าต่ำ)
 • ปรับสูง-ต่ำได้ 25-80 cm
 • ราวข้างเตียงแบบ Mobi-flex แบ่งเป็น 2 ตอนเต็มเตียง สามารถปรับขึ้นลงได้ 3 ระดับตามความต้องการ

GS-828


 • ปรับได้ 3 ฟังก์ชัน (สูง-ต่ำ พนักพิงหลัง ชันเข่า)
 • ล็อคล้อด้วย Central locking (ล็อค 1 ครั้ง ล็อคทั้ง 4 ล้อ)
 • รองรับน้ำหนักได้ 250 Kg และ ใช้มอเตอร์ LINAK

Optional

GS-858

 • ปรับไฟฟ้าได้ 5 Function (สูง-ต่ำ พนักพิงหลัง ชันเข่า ศีรษะสูง-เท้าต่ำ ศีรษะต่ำ-เท้าสูง)
 • X-Ray พนักพิงหลัง

GS-838

 • ปรับไฟฟ้าได้ 7 Function (สูง-ต่ำ พนักพิงหลัง ชันเข่า ศีรษะสูง-เท้าต่ำ ศีรษะต่ำ-เท้าสูง ตะแคงข้างซ้าย ข้างขวา)

ACTILIT


 • ปรับได้ 5 ฟังก์ชัน (สูง-ต่ำ พนักพิงหลัง ชันเข่า ศีรษะสูง-เท้าต่ำ ศีรษะต่ำ-เท้าสูง)
 • ควบคุมการปรับท่าด้วยแผงควบคุมที่ฝังกับราวข้างเตียงชิ้นบนทั้ง 2 ฝั่ง ด้านใน และด้านนอก มีปุ่มกดชัดเจน ใช้งานง่าย และรีโมทมืออีก 1 ชิ้น
 • รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 230 Kg