คู่มือการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิ E122

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ที่นี่

วิธีการใช้งานเครื่องวัดอุณหภูมิเบื้องต้น

 1. ใส่ถ่านขนาด AAA 2 ก้อนบริเวณด้านหลังเครื่อง
 2. จ่อบริเวณเซนเซอร์ห่างจากหน้าผาก 1-5 cm
 3. กดปุ่มตรวจวัดอุณหภูมิ 1 ครั้ง เพียง 1 วินาทีผลการวัดจะแสดงบนหน้าจอ

ข้อควรระวัง

 • เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำควรวัดในสภำพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิ 15-40 °C
 • บริเวณหน้าผากที่จะทำการวัดอุณหภูมิต้องแห้ง และไม่มีผมปิด

วิธีการดูบันทึกผลตรวจวัดของเครื่องวัดอุณหภูมิ

 1. กดปุ่ม M ขณะเปิดเครื่อง เพื่อดูผลตรวจวัดที่บันทึกไว้
 2. กรณีผลการบันทึกครบ 32 ข้อมูล ผลการตรวจวัดถัดไปจะถูกบันทึกไว้ที่ M01 และเรียงต่อไปตามลำดับ

วิธีการเปลี่ยนโหมดวัดวัตถุและบุคคลของเครื่องวัดอุณหภูมิ

 1. กดปุ่มตั้งค่าขณะเปิดเครื่อง 1 ครั้ง
 2. ICON รูปบ้าน คือ โหมดวัดอุณหภูมิวัตถุ
  ICON รูปหน้ายิ้ม คือ โหมดวัดอุณหภูมิบุคคล
 3. เลือกโหมดที่ต้องการและทำการตรวจวัดอุณหภูมิ

วิธีการเปลี่ยนหน่วยวัดอุณหภูมิ °C /°F ของเครื่องวัดอุณหภูมิ

 1. กดปุ่มตั้งค่าค้างไว้ 3 วินาทีขณะปิดเครื่อง
 2. หน้าจอจะแสดงหน่วยวัดปัจจุบันขึ้นมา
 3. กดปุ่มตั้งค่าเพื่อเลือกหน่วยวัดที่ต้องการ
 4. กดปุ่มตรวจวัดอุณหภูมิเพื่อบันทึกการตั้งค่า

ส่วนประกอบของเครื่องวัดอุณหภูมิ

สัญลักษณ์บนหน้าจอแสดงผล

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

วิธีการทำความสะอาดเครื่อง

ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ หรือผ้าชุบน้ำอุ่นบิดหมาดๆ ทำความสะอาดบริเวณภายนอกตัวเครื่อง ** ห้ามจุ่มเครื่องวัดอุณหภูมิลงในน้ำ และห้ามสัมผัสบริเวณเซนเซอร์เด็ดขาด **

อุณหภูมิปกติในแต่ละช่วงอายุ