เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด รุ่น E122
ปรอทวัดไข้ดิจิตอล รุ่น T14