โต๊ะคร่อมเตียง รุ่น ENT-1001C
โต๊ะคร่อมเตียง รุ่น ENT-1002C