คู่มือการใช้งานเครื่องวัดออกซิเจน รุ่น JPD-500D / JPD-500F

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ที่นี่

Arterial Oxygen Saturation (SPO2)

ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแดงปกติในมนุษย์อยู่ที่ 95–100%

Pulse Rate (PR)

 อัตราการเต้นของหัวใจ โดยในขณะพักหัวใจจะเต้นประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาที

Perfusion Index (PI)

ค่าการไหลเวียนของเลือดในบริเวณนั้น โดยทั่วไปแล้วค่า PI นี้อาจจะมีค่าได้ตั้งแต่ 0.02% ไปจนถึง 20%

วิธีการใช้เครื่องวัดออกซิเจน

 1. ใส่นิ้วเข้าไปในตัวเครื่องจนสุด ให้แน่ใจว่า Probe แนบสนิทกับนิ้ว และกดปุ่มเปิดเครื่อง
 2. เครื่องจะทำการวัดค่า และแสดงผลที่ได้บนหน้าจอเครื่อง
  * ความเร็วในการตรวจวัดขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของนิ้วและความแรงของชีพจร
  * ต้องอ่านผล SpO2 ขณะที่เครื่องแสดงผลชีพจรเท่านั้น

ข้อควรระวัง ! ควรล้างเล็บ และนำเล็บปลอมออกก่อน เพราะอาจรบกวนการทำงานของเครื่อง ทำให้การประมวลผลผิดไปได้ และอย่าสั่นนิ้ว หรือเคลื่อนไหวร่างกายขณะวัด

คนปกติทั่วไปควรมี SpO2 ในช่วง 95%-100% หากค่า SpO2 ที่ได้ต่ำกว่า 90% แสดงว่ามีภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาความผิดปกติ

วิธีการปรับรูปแบบการแสดงผลของหน้าจอ

 • ขณะทำการวัด สามารถกดปุ่มเปิดเครื่องเพื่อเลือกรูปแบบหน้าจอที่ต้องการ ( มีให้เลือก 6 แบบ )

เมื่อนำนิ้วออก เครื่องจะปิดอัตโนมัติใน 10 วินาที

วิธีการเชื่อมต่อ Bluetooth ของรุ่น JPD-500F

วิธีการตั้งค่าเครื่องวัดออกซิเจน

กดปุ่มเปิดเครื่องค้าง เครื่องจะแสดงหน้าจอตั้งค่า

NOTE
กดปุ่มสั้นๆ = เพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการปรับ
กดปุ่มค้าง = เพื่อปรับค่าที่ฟังก์ชันนั้นๆ

เปิด-ปิด เสียงเเจ้งเตือนเมื่อค่าออกซิเจนในเลือด และชีพจรผิดปกติ
 • เลื่อนสัญลักษณ์ดอกจันทร์ (*) ไปที่ Alm และกดปุ่ม ค้าง ไว้อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า โดย
  – เลือก on เมื่อต้องการเปิดการเเจ้งเตือน
  – เลือก off เมื่อต้องการปิดการเเจ้งเตือน
เปิด-ปิด เสียง Tig ขณะตรวจวัดชีพจร
 • เลื่อนสัญลักษณ์ดอกจันทร์ (*) ไปที่ Beep และกดปุ่ม ค้าง ไว้อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า โดย
  – เลือก on เมื่อต้องการเปิดเสียง
  – เลือก off เมื่อต้องการปิดเสียง
Reset การตั้งค่าทั้งหมด (Factory reset)
 • เลื่อนสัญลักษณ์ดอกจันทร์ (*) ไปที่ Restore และกดปุ่มเปิดเครื่อง ค้าง ไว้อีกครั้งเพื่อทำการรีเซ็ต
ปรับแสงของหน้าจอ
 • เลื่อนสัญลักษณ์ดอกจันทร์ (*) ไปที่ Brightness และกดปุ่ม ค้าง ไว้อีกครั้งเพื่อทำการเลือกระดับความสว่าง 1-5

การตั้งค่าช่วงของการเเจ้งเตือนค่าที่ผิดปกติ
 • เลื่อนสัญลักษณ์ดอกจันทร์ (*) ไปที่ +/- และกดปุ่ม ค้าง ไว้อีกครั้งเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า โดย
  – เลือก + เมื่อต้องการเพิ่มตัวเลข
  – เลือก – เมื่อต้องการลดตัวเลข
  หลังจากนั้น เลื่อนสัญลักษณ์ดอกจันทร์ (*) ไปฟังก์ชันที่ต้องการปรับ และกดปุ่ม ค้าง ไว้เพื่อปรับค่า
  * ตัวเลขจะเพิ่มหรือลดขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ที่ +/-
 • ไปที่ SpO2 Alm Hi เมื่อต้องการปรับระดับค่าเเจ้งเตือนค่าออกซิเจนในเลือดสูง
 • ไปที่ SpO2 Alm Lo เมื่อต้องการปรับระดับค่าเเจ้งเตือนค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ
 • ไปที่ PR Alm Hi เมื่อต้องการปรับระดับค่าเเจ้งเตือนชีพจรสูง
 • ไปที่ PR Alm Lo เมื่อต้องการปรับระดับค่าเเจ้งเตือนชีพจรต่ำ

เลื่อนสัญลักษณ์ดอกจันทร์ (*) ไปที่ Exit และกดปุ่ม ค้าง ไว้เพื่อออกจากหน้าจอการตั้งค่า

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่

 • เลื่อนปุ่มล๊อคด้านหลังตัวเครื่องให้เป็น ON เพื่อเปิดฝาปิด เเละใส่ถ่านขนาด AAA 2 ก้อน

วิธีการทำความสะอาดเครื่อง

 • ปิดเครื่อง และถอดถ่านออกก่อนทำความสะอาด
 • ทำความสะอาดตัวเครื่องด้านนอกด้วย ผ้าและแอลกอฮอล์ 75%

ข้อควรระวัง ! อย่าจุ่มส่วนใดๆของตัวเครื่องลงไปในของเหลว