คู่มือการใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนัก วัดไขมัน และมวลกาย ALLWELL รุ่น GBF-1719-A

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ที่นี่

ส่วนประกอบของเครื่องชั่งน้ำหนัก

สัญลักษณ์บนหน้าจอ LED

วิธีการตั้งค่าการใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนัก

การใส่แบตเตอรี่

  1. เปิดฝาครอบแบตเตอรี่ด้านหลังตัวเครื่องออก แล้วใส่ถ่าน AAA จำนวน 3 ก้อน
  2. หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ Hi
  3. รอสักครู่ หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ 0.0 kg พร้อมใช้งาน

การเปลี่ยนหน่วยน้ำหนัก

  • กดปุ่ม UNIT ด้านหลังตัวเครื่อง เพื่อทำการเปลี่ยนหน่วยระหว่างกิโลกรัม (kg) กับปอนด์ (lb)

การตั้งค่าผู้ใช้งาน

1. กดปุ่ม SET ค้างไว้เพื่อทำการตั้งค่า จากนั้นหน้าจอจะแสดงลำดับผู้ใช้งาน U1 E หรือ U1 A (A คือ มีการตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้งาน, E คือ ไม่มีการตั้งค่าข้อมูลผู้ใช้)

2. กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกลำดับผู้ใช้งาน U1 – U8 จากนั้นกดปุ่ม SET เพื่อยืนยันการเลือก

3. ถ้ามีการตั้งค่าผู้ใช้งานไว้แล้ว (A) หน้าจอจะแสดงผล Clr จากนั้นกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือก Y หรือ N และกดปุ่ม SET เพื่อยืนยัน ถ้าเลือก Y ข้อมูลผู้ใช้งานจะถูกลบ โดยเครื่องชั่งจะปิดเครื่องเพื่อรีสตาร์ท

4. ถ้าเลือก N จะเข้าสู่การตั้งค่าข้อมูลเพศ

5. ตั้งค่าข้อมูลเพศ โดยกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกสัญลักษณ์เพศของผู้ใช้งาน (เพศชาย / เพศหญิง / นักกีฬาชาย / นักกีฬาหญิง) จากนั้นกดปุ่ม SET เพื่อยืนยัน หลังจากนั้นเครื่องจะให้ตั้งค่าส่วนสูง อายุ โดยอัตโนมัติ ทำการตั้งค่ารูปแบบเดิมตามลำดับ 

*นักกีฬา คือผู้ที่ออกกำลังกายอย่างน้อย 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในขณะหยุดพักมีอัตราการเต้นของหัวใจ 60 ครั้งต่อนาที*

6. หลังจากตั้งค่าเสร็จ หน้าจอจะแสดงสัญลักษณ์ Step On จากนั้นยืนบนเครื่องชั่งเพื่อทำการชั่งน้ำหนัก รอจนกระทั่งหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ O ขึ้น จากนั้นหน้าจอจะแสดงค่าต่าง ๆ ที่วัดได้ตามลำดับ ได้แก่ น้ำหนัก, ดัชนีมวลกาย, ไขมันในร่างกาย, มวลกล้ามเนื้อ, น้ำในร่างกาย, มวลกระดูก และข้อมูลผู้ใช้งานจะถูกบันทึก เมื่อชั่งน้ำหนักครั้งต่อไป เครื่องจะวิเคราะห์โดยอัตโนมัติ

ขั้นตอนการใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนัก

1.ก้าวขึ้นบนเครื่องชั่งน้ำหนัก เครื่องจะเปิดโดยอัตโนมัติ
2.ยืนชั่งน้ำหนักจนกระทั่งหน้าจอขึ้นสัญลักษณ์ O และรหัสผู้ใช้จะปรากฏ

3.เครื่องจะทำการวิเคราะห์ และแสดงค่าต่าง ๆ ที่วัดได้ตามลำดับ ได้แก่ น้ำหนัก, ดัชนี.  มวลกาย, ไขมันในร่างกาย, มวลกล้ามเนื้อ, น้ำในร่างกาย, มวลกระดูก

*ถ้าระบบไม่สามารถระบุรหัสข้อมูลผู้ใช้งานได้ ให้กดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกรหัสข้อมูลผู้ใช้งานที่ตั้งค่าไว้ จากนั้นกด SET และก้าวขึ้นเครื่องชั่ง เพื่อทำการชั่งน้ำหนักตามปกติ

**หากไม่มีข้อมูลผู้ใช้งาน เมื่อชั่งจะแสดงเฉพาะน้ำหนักที่ชั่งได้เท่านั้น

ค่ามาตรฐานของค่าต่าง ๆ

ค่าดัชนีมวลกาย


ค่าไขมันในร่างกาย

เพศชาย
เพศหญิง


ค่ามวลกล้ามเนื้อ


ปริมาณน้ำในร่างกาย

มวลกระดูก

วิธีการดูแลรักษา

  • ใช้ผ้าชุบน้ำแล้วบิดหมาด ๆ เพื่อเช็ดคราบสกปรก จากนั้นจึงใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั้ง
  • ไม่ควรล้างเครื่องชั่งน้ำหนักด้วยน้ำ หรือจุ่มลงในน้ำ
  • ไม่ควรสารกัดกร่อนหรือสารเคมีอื่น ๆ ในการเช็ดสิ่งสกปรก เพื่อป้องกันการกัดกร่อนหรือการทำงานผิดปกติ
  • ไม่ควรถอดชิ้นส่วนอุปกรณ์ของเครื่องชั่งน้ำหนักเอง