คู่มือการใช้งานโต๊ะคร่อมเตียง รุ่น ENT-1001C

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ที่นี่

ส่วนประกอบของโต๊ะคร่อมเตียง

วิธีการประกอบ

ขั้นตอนที่ 1: นำอุปกรณ์ออกจากกล่อง และวางโต๊ะคร่อมเตียงลงบนพื้นราบ ห้ามทิ้งกล่องจนกว่าจะทำการประกอบเสร็จ

ขั้นตอนที่ 2: นำพื้นโต๊ะคร่อมเตียงคว่ำลงกับพื้น และนำส่วนของคอลัมน์ประกอบเข้ากับพื้นโต๊ะคร่อมเตียง ขันนอตให้แน่น

ขั้นตอนที่ 3: นำฐานโต๊ะคร่อมเตียงมาต่อเข้ากับส่วนของคอลัมน์

ขั้นตอนที่ 4: ตั้งโต๊ะคร่อมเตียงขึ้น แล้วนำตัวล็อกออกจากส่วนของคอลัมน์

การปรับโต๊ะคร่อมเตียง ขึ้น-ลง

ปรับโต๊ะคร่อมเตียงให้สูงขึ้น:
สามารถจับที่พื้นโต๊ะคร่อมเตียงแล้วดึงขึ้นได้อัตโนมัติ

ปรับโต๊ะคร่อมเตียงให้ต่ำลง :
ใช้มือบีบที่ด้านข้าง (Positioning switch) แล้วกดพื้นโต๊ะคร่อมเตียงลง