คู่มือการใช้งานเครื่องวัดความดัน ALLWELL รุ่น SmartBP CareD

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ที่นี่

ตัวเครื่อง

หน้าจอแสดงผล

1. วันที่และเวลา

2. สัญลักษณ์ความดันโลหิตบน

3. ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว

4. สัญลักษณ์ความดันโลหิตล่าง

5. ค่าความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว

6. สัญลักษณ์การเต้นของหัวใจ

7. สัญลักษณ์การเต้นของหัวใจผิดปกติ

8. สัญลักษณ์อัตราชีพจร

9. สัญลักษณ์หน่วยความจำ

10. ค่าอัตราการเต้นของชีพจร

11. หน่วยวัดความดันโลหิต

12. การตรวจจับ “การสวมผ้าพันแขน”

13 ตัวชี้วัดความดันโลหิต

14. สัญญาณ “ห้ามเคลื่อนไหว”

15. สัญลักษณ์ของผู้ใช้

16. สัญลักษณ์แบตเตอรี่

17. สัญลักษณ์ค่าเฉลี่ย