คู่มือการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลในเลือด Glucosure Autocode

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ที่นี่

อุปกรณ์และส่วนประกอบของเครื่อง

 1. เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด
 2. ปากกาเจาะเลือด
 3. เข็มสำหรับเจาะเลือด
 4. แผ่นทดสอบพร้อมกล่องบรรจุ
 5. แบตเตอรี่รุ่น CR2032 ขนาด 3V
 6. น้ำยาทดสอบความแม่นยำ
 7. กระเป๋าใส่อุปกรณ์

วิธีการใช้เครื่องวัดน้ำตาลในเลือด

 1. ใส่แถบทดสอบโดยหงายด้านที่ใส่ตัวอย่างเลือดขึ้น รอหน้าจอแสดงผลไอคอนหยดเลือด แสดงสถานะพร้อมตรวจ
 2. เช็ดแอลกอฮอล์ที่บริเวณนิ้ว และทำการเจาะเลือด
 3. เช็ดเลือดหยดแรกทิ้ง และบีบเลือดหยดที่สองให้เป็นหยดกลม
 4. นำแผ่นตรวจเอียงทำมุม 45 องศา และสัมผัสกับหยดเลือด
 5. รอเพียง 6 วินาที ผลการทดสอบจะปรากฏบนหน้าจอ
 6. ดึงแผ่นทดสอบออก เครื่องจะปิดอัตโนมัติภายใน 1.30 นาที จากนั้นนำแผ่นทดสอบ และเข็มเจาะเลือดไปทิ้งอย่างเหมาะสม

ข้อควรระวัง

 • ควรใช้ในช่วงอุณหภูมิระหว่าง 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F

วิธีการเตรียมอุปกรณ์เจาะเลือด

 1. หมุนเกลียวถอดปลอกปากกาออก
 2. ใส่เข็มเจาะเลือดให้แน่น บิดส่วนปิดเข็มเจาะเลือดออก และปิดปลอกปากกา
 3. หมุนส่วนหัวของปากกาเพื่อปรับระดับความลึกในการเจาะเลือด (ระดับ 1-6) ในการใช้ครั้งแรกควรเริ่มจากระดับเบาก่อน
 4. ดึงปลายปากกาจนได้ยินเสียงคลิ๊ก
 5. เจาะปลายนิ้วโดยการกดตรงปุ่มข้างปากกา

วิธีการตั้งค่าเวลา

 1. กดปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง เมื่อเครื่องแสดงไอคอนพร้อมให้ใส่แผ่นทดสอบกระพริบ ให้กด ▲ 2 ครั้ง หน้าจอจะแสดงไอคอนนาฬิกาขึ้นมา
 2. กดปุ่มเปิด-ปิดตำแหน่งปีจะกระพริบ ตั้งค่าตัวเลขโดยการกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ และกดปุ่มเปิด-ปิด เพื่อตกลง หลังจากนั้นตำแหน่งเดือนจะกระพริบ ให้ตั้งค่าตัวเลขด้วยวิธีการเดิม และทำเช่นเดียวกันกับตำแหน่งวัน
 3. ถัดไปจะเป็นการตั้งค่ารูปแบบเวลา (12 หรือ 24 ชม.) เลือกโดยการกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ และกดปุ่มเปิด-ปิด เพื่อตกลง หลังจากนั้นตำแหน่งชั่วโมงจะกระพริบ ให้ตั้งค่าตัวเลขด้วยวิธีการเดิม และทำเช่นเดียวกันกับตำแหน่งนาที

วิธีการตั้งค่า Alarm

1. กดปุ่มเปิด-ปิดค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง เมื่อเครื่องแสดงไอคอนพร้อมให้ใส่แผ่นทดสอบกระพริบ ให้กด ▲ 3 ครั้ง หน้าจอจะแสดงไอคอนนาฬิกาปลุกขึ้นมา

2. กดปุ่มเปิด-ปิดเพื่อตั้งค่า Alarm และกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเปิด-ปิด Alarm 1 ถ้าหากกดปุ่มเปิด-ปิด ในขณะที่ Alarm ขึ้น OFF จะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่า Alarm 2 และใช้วิธีเดียวกันหากต้องการตั้งค่า Alarm 3

3. เมื่อกดปุ่มเปิด-ปิด ในขณะที่ Alarm ขึ้น ON จะเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าชั่วโมง ตัวเลขจะกระพริบ ตั้งค่าตัวเลขโดยการกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ และกดปุ่มเปิด-ปิด เพื่อตกลง ตัวเลขนาทีจะกระพริบให้เลือกนาทีที่ต้องการด้วยวิธีเดิม

วิธีการเปิด-ปิดสัญญาณเตือน

1. กดปุ่มเปิด-ปิด และกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ จนกระทั่งหน้าจอขึ้นไอคอนลำโพง แล้วจึงกดปุ่มเปิด-ปิด เพื่อไปยังการตั้งค่า

2. หลังจากนั้นกดปุ่ม ▲ หรือ ▼ เพื่อเลือกเปิด-ปิดเสียง BEEP แล้วกดปุ่มเปิด-ปิด เพื่ออกจากการตั้งค่า

วิธีการดูค่า Memory

1. กดปุ่มเปิด-ปิด ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง เมื่อเครื่องแสดงไอคอนพร้อมให้ใส่แผ่นทดสอบกระพริบ ให้กด ▲ 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดง mem ขึ้นมา กดปุ่มเปิด-ปิด เพื่อเลือกการใช้งาน แล้วกด ▲ เพื่อดูผลการทดสอบจากล่าสุดไปเก่าสุด

2. สำหรับการหาค่าเฉลี่ยให้กด ▲ จนกว่าหน้าจอจะแสดงตัวเลขวันที่ต้องการ (7, 14 และ 30) กด ▼ เพื่อย้อนกลับ

ผลการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด

มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด เช่น ปริมาณอาหารที่ทาน การรับประมาณยา ความเครียด และการออกกำลังกาย เป็นต้น

ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ เพื่อกำหนดช่วงเป้าหมายที่เหมาะสม

วิธีการบำรุงและทำความสะอาด

หากเครื่องสกปรกให้ใช้ผ้าชุบน้ำสบู่หมาด ๆ เช็ด โดยอย่าให้น้ำเข้าไปในเครื่อง

ห้ามใช้น้ำยาเช็ดกระจก และน้ำยาความสะอาดในห้องครัว

วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ส่วนประกอบเครื่องวัดน้ำตาล

ตัวเครื่อง

แผ่นทดสอบ

หน้าจอแสดงผล

วิธีการทดสอบความแม่นยำด้วย Control Solution

 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับการทดสอบ ดังนี้ เครื่องวัดน้ำตาล แผ่นทดสอบ และน้ำยาทดสอบ L1 หรือ L2
 2. เสียบแผ่นทดสอบเครื่องจะเปิดอัตโนมัติ กดปุ่ม หรือ เลือกโหมดการทดสอบเป็น L1 หรือ L2 ตามน้ำยาทดสอบที่ใช้
 3. บีบน้ำยาทดสอบใส่บนฝาที่ทำความสะอาดแล้วเป็นหยดกลม แล้วนำปลายของแผ่นทดสอบไปแตะเพื่อดูดน้ำยาทดสอบ เพียง 6 วินาที ผลการทดสอบจะปรากฏบนหน้าจอ
 4. นำผลที่ปรากฏเทียบกับช่วงที่กำหนดตามน้ำยาทดสอบที่ใช้ (Level 1 หรือ 2) บนกระปุกแผ่นทดสอบที่ใช้งาน
 • ในการทดสอบความแม่นยำ สามารถใช้น้ำยาทดสอบเพียงชนิดเดียว (Level 1 หรือ 2 ชนิดใดชนิดหนึ่ง)