คู่มือการใช้งานเครื่องวัดน้ำตาลในเลือด GlucoAll-1B

ลงทะเบียนรับประกันสินค้าออนไลน์ ที่นี่

ตัวเครื่อง

 1. ที่ปลดแผ่นตรวจออกจากตัวเครื่อง
 2. ช่องเสียบแผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด
 3. ไฟแสดงสถานการณ์เชื่อมบลูทูธ
 4. หน้าจอแสดงผล
 5. ปุ่มฟังก์ชันบลูทูธ และปิดเสียงเตือน
 6. ปุ่มบันทึกค่า
 7. ปุ่มดูค่าเฉลี่ยต่อวัน และปรับลดค่า
 8. ช่องใส่แบตเตอรี่

แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด

1. ช่องสำหรับสัมผัสหยดเลือด

2. แถบยืนยัน

3. ที่จับแผ่นตรวจ

4. จุดเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง

– ด้านหน้าของแผ่นตรวจต้องหงายขึ้นเพื่อสอดเข้าไปในช่องเสียบแผ่นตรวจ และต้องเสียบแผ่นตรวจจนสุด

– ควรใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาล GlucoAll-1B กับแผ่นตรวจระดับน้ำตาลในเลือด GlucoAll-1B การใช้แผ่นตรวจอื่น อาจให้ผลลัพธ์ที่ไม่ถูกต้อง

หน้าจอการแสดงผล

1. ระดับน้ำตาลที่วัดได้

10. ค่าเฉลี่ยต่อวัน

2. แจ้งเตือนระดับคีโตน

11. สัญลักษณ์แสดงการตั้งปลุก

3. ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

12. หน่วยการวัด

4. โหมดบันทึกค่า

13. สัญลักษณ์แสดงแบตเตอรี่ต่ำ

5. โหมดตรวจสอบคุณภาพ (QC)

    – น้ำยาตรวจสอบความแม่นยำ

14. สัญลักษณ์แผ่นตรวจ 

6. โหมดการวัด

   – Gen : ช่วงเวลาใดก็ได้ของวัน

   – AC : ก่อนมื้ออาหาร

   – PC : หลังมื้ออาหาร

15. สัญลักษณ์หยดเลือด

7.วันที่

16. รหัส

8. สัญลักษณ์ใบหน้า แสดงเมื่อค่าต่ำหรือสูง  17. สัญลักษณ์แสดงเสียงของเครื่อง
9. เวลา  

วิธีการตั้งค่า

วิธีการตั้งค่าวันที่ และเวลา

เริ่มต้นการตั้งค่าในขณะเครื่องปิดกด    ค้างไว้และกด พร้อมกัน

1. การตั้งวันที่

 • ลำดับการตั้งวันที่ คือ ปี/เดือน/วัน โดยที่จะกระพริบตามลำดับ
 • กด    หรือ     เพื่อเลือกตัวเลข แล้วกดปุ่ม M

2. การตั้งค่าเวลา

 • กด    หรือ    เพื่อเลือกรูปแบบเวลาที่ต้องการ (12 ชม. หรือ 24 ชม.) แล้วกดปุ่ม M
 • ชั่วโมง / นาที จะกระพริบตามลำดับ กด     หรือ     เพื่อเลือกตัวเลข แล้วกดปุ่ม M

 

วิธีการตั้งค่าหน่วยวัดระดับน้ำตาล

 • ขณะที่หน่วยการวัดกะพริบ ให้กด   หรือ  เพื่อสลับระหว่างหน่วย mg/dL และ mmol/L แล้วกดปุ่ม M

 

วิธีการตั้งค่าช่วงของโหมดการวัดระดับน้ำตาลในเลือด

 • ลำดับของการตั้งค่าช่วงของโหมดการวัดระดับน้ำตาลในเลือด คือ ตรวจเวลาเดียวกันของทุกวัน (Gen) ต่ำ ›› ตรวจเวลาเดียวกันของทุกวัน (Gen) สูง ›› ตรวจก่อนมื้ออาหาร (AC) ต่ำ  ›› ตรวจก่อนมื้ออาหาร (AC) สูง  ›› ตรวจหลังมื้ออาหาร (PC) ต่ำ  ›› ตรวจหลังมื้ออาหาร (PC) สูง โดยจะกระพริบตามลำดับ
 • ให้กด  หรือ   จนกว่าตัวเลขช่วงที่ต้องการปรากฏขึ้น แล้วกดปุ่ม M
  อาจดูตารางด้านล่างเพื่อกำหนดช่วง
 • เครื่องมาพร้อมกับช่วงของโหมดการวัดระดับน้ำตาลในเลือดเริ่มต้น ควรปรึกษาแพทย์เพื่อกำหนดช่วงที่เหมาะสมกับผู้ใช้งาน และปรับค่าตามคำแนะนำ
 • ฟังก์ชันนี้ใช้ได้กับการทดสอบระดับน้ำตาลในเลือดเท่านั้น
 • การตั้งค่าช่วงของโหมดการวัดระดับน้ำตาลในเลือด สามารถปรับแก้ไขค่าโดยค่านั้นจะอยู่ในช่วงระหว่างของค่าที่แสดงในตาราง

   

วิธีการตั้งค่าเสียง

 • เมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้น ให้กด หรือ เพื่อสลับระหว่างเปิดและปิด แล้วกดปุ่ม M

 

วิธีลบค่าที่บันทึก

 • หน้าจอแสดง dEL และ  ให้กดหรือเพื่อเลือก no เพื่อเก็บค่าที่วัดไว้ในหน่วยความจำ แล้วกดปุ่ม M เพื่อข้าม
 • หากต้องการลบค่าทั้งหมด ให้กดหรือ เพื่อเลือก yes จากนั้นกดปุ่ม M เพื่อลบค่าออกจากหน่วยความจำทั้งหมด

 

วิธีการตั้งค่าแจ้งเตือน

เครื่องมีสัญญาณเตือน 4 รายการ

 • หน้าจอจะแสดง OFF และ หากไม่ต้องการตั้งปลุกให้กดหรือเพื่อเลือก OFF  จากนั้นกดปุ่ม M เพื่อข้ามขั้นตอนนี้
 • หรือเลือก ON แล้วกดปุ่ม M เพื่อดำเนินการต่อ โดยมีชั่วโมง / นาที กะพริบตามลำดับ ให้กดหรือเพื่อเลือกชั่วโมง/นาที ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม M และไปที่การตั้งค่าการปลุกถัดไป

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น ให้กดหรือเพื่อปิด มิฉะนั้นจะมีเสียงปิ๊บเป็นเวลา 2 นาที จากนั้นจึงปิดเครื่อง

 

วิธีการตั้งค่าฟังก์ชันบลูทูธ

เมื่อ “BLE” แสดงบนหน้าจอให้กด    หรือ     เพื่อเลือก ON หรือ OFF แล้วกดปุ่ม M

ผลการวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือด

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด

– ควรเก็บบรรจุภัณฑ์ให้ห่างจากแสงแดด

– ไม่ควรเก็บแผ่นตรวจน้ำตาลไว้ในที่ชื้น ร้อน หรือเย็นจัด ควรเก็บที่อุณหภูมิระหว่าง 4 – 30°C

– เครื่องวัดน้ำตาลควรเก็บในที่แห้ง และอุณหภูมิปกติ

– สามารถใช้ทิชชู่เปียกฆ่าเชื้อโรคในการทำความสะอาดได้

– ควรเก็บเข็มที่ใช้แล้วลงในกล่องสำหรับเก็บของมีคม

– หากพื้นผิวของเครื่องสกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำสบู่หมาดๆ เช็ดโดยระมัดระวังไม่ให้น้ำเข้าไปในเครื่อง