เครื่องวัดน้ำตาล Glucosure Autocode
เครื่องวัดน้ำตาล รุ่น ALLWELL G-426
เครื่องวัดน้ำตาล รุ่น GlucoAll-1B