Category Archives: ALLWELL AWARDS

ALLWELL LIFE บริษัทเครื่องมือแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 2 ปีซ้อน แสดงถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

ALLWELL เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 2 ปีซ้อน

ALLWELL คว้ารางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี

เมื่อที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยคุณสมบัติ โรจนสถาพรกิจ ประธานบริษัทฯ เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัล ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพฯ

ALLWELL คว้ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 บริษัทเครื่องมือแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

ALLWELL เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ