Category Archives: ALLWELL AWARDS

ALLWELL คว้า 3 รางวัลใหญ่ และเป็นบริษัทเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล “สุดยอด SME แห่งชาติยอดเยี่ยม” จากการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 14

รางวัล sme แห่งชาติยอดเยี่ยม

ALLWELL คว้ารางวัลจากการประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 14

บริษัท ออลเวลล์ ไลฟ์ จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 ติดต่อกัน 12 ปีซ้อน

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด ได้รับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 จาก Auditor ภายนอก และได้รับการการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ติดต่อกันถึง 12 ปีซ้อน แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการดำเนินกิจการ

ALLWELL LIFE บริษัทเครื่องมือแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 2 ปีซ้อน แสดงถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

ALLWELL เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ 2 ปีซ้อน

ALLWELL คว้ารางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2020 สาขาความเป็นเลิศด้านบริการแห่งปี

เมื่อที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยคุณสมบัติ โรจนสถาพรกิจ ประธานบริษัทฯ เป็นตัวแทนขึ้นรับมอบรางวัล ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพฯ

ALLWELL คว้ารางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 บริษัทเครื่องมือแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

ALLWELL เป็นบริษัทจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์แห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ